صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ساختار سند


1. مقدمه
2.تعاریف و مفاهیم(تکمیل یافته؛در مرحلۀ نظرسنجی)
3.اصول و ارزشها(تکمیل یافته؛در مرحلۀ نظرسنجی)
4.چشم انداز(تکمیل یافته؛در مرحلۀ نظرسنجی)
5.اهداف کلان(تکمیل یافته؛در مرحلۀ نظرسنجی)
6.سیاستهای کلان مشترک صنایع فرهنگی(تکمیل یافته؛در مرحلۀ نظرسنجی)
7.اقدامات ملی مشترک صنایع فرهنگی(تکمیل یافته؛در مرحلۀ نظرسنجی)
8.سیاستهای کلان اختصاصی هر صنعت فرهنگی(در حال تکمیل)
9.نگاشت نهادی(دستگاههای مسئول، همکار و شاخص پایش) (تکمیل یافته؛در مرحلۀ نظرسنجی)