صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

تحلیل اسناد فرادست فرهنگی با رویکرد نظام نوآوری


هدف اين گام، تحليل اسناد فرادست به منظور شناسايي چشم‌اندازها، راهبردها و سياست‌هاي کلان کشور در پيوند با نظام نوآوري صنايع فرهنگي است. اسناد و برنامه‌هاي فرادست ‍[حتی اگر اشارات مستقيمي به مفهوم "صنايع فرهنگي" نداشته باشند] چارچوب‌ها، سمت و سوهاي کلي و خط قرمزهايي را براي شکل‌گيري نظام نوآوري اين صنايع تعيين مي‌کنند که نظام نوآوري اين صنايع، نمي‌تواند و نبايد خارج از آن شکل بگيرد.
از آن‌جا که صنايع فرهنگي، ماهيت دوگانه داشته و علاوه بر بعد اقتصادي/صنعتي/فناورانه، يک بعد فرهنگي نيز دارند، لازم است که در اين گام، اسناد فرادست حاکم بر بعد ـ فرهنگ ـ شناسايي و تحليل شوند.
فصل اول گزارش، به روش‌شناسي و چارچوب تحليل اختصاص دارد. اين فصل، ضمن معرفي روش تحليل اسناد فرادست، نحوه شناسايي و انتخاب آن‌ها را نيز توضيح مي‌دهد. فصل دوم، به تحليل اسناد فرادست مي‌پردازد و در فصل آخر نيز جمع‌بندي و نتيجه‌گيري انجام مي‌شود.
شایان ذکر است که چارچوب تحلیل اسناد، مدل نظام نوآوری صنایع فرهنگی می باشد که بر این مبنا ذهنیتی منسجم به تحلیلگر می بخشد تا ابعاد مختلف را به صورت یکپارچه و در ساختار پیوسته و شابلونی جامع رصد نماید.
برخی از یافته های مطالعۀ مذکور در قالب جدول ذیل آورده شده است:

فرهنگ به عنوان چاه هزينه، نه منشاء خلق ثروت
عدم يکپارچگي، در نظرنگرفتن به صنايع فرهنگي به مثابه يک کل
توجه ناکافي به منطق اقتصادي صنايع فرهنگي
رويکرد واکنشي به فعاليت‌هاي فرهنگي
عدم توجه کافي به فرهنگ‌هاي قومي و منطقه‌اي به عنوان يک منبع غني براي صنايع فرهنگي
نامشخص‌بودن ارتباط نهاد علم (حوزه و دانشگاه‌) و صنايع فرهنگي
بخشي‌‌نگري و عدم توجه به کليت فرايند (زنجيره ارزش و نظام نوآوري)
عدم تفکيک سياستگذاري نظام فرهنگي و صنايع فرهنگي
تاکيدبرسياست‌هايسلبي (نظارتي) بهجايسياست‌هايتسهيل‌گريوايجابي (تشويقي)
ابهام و نامشخص‌بودنمرزهايمجازنظارت و تفسيرپذيرياصولوچارچوب‌هاينظارتي
تفکرانتزاعيوعدمتوجهبهتحقق‌پذيري(بي‌زمانيـبي‌مکانياسناد)
نگاه از بالا به پايين و حاکميتي/دولتي به اغلب عرصه‌ها
عدم مشارکت حداکثري ذي‌نفعان در تدوين سياست‌ها
تاکيد بيش از اندازه بر بعد نظارتي و هدايتي و نگرش بدبينانه به فعالان صنايع فرهنگي
تاکيد بر سياست‌هاي طرفعرضه، و بي‌توجهي نسبي به سياست‌هاي طرف تقاضا
ناکافي‌بودن ضمانت اجرايي سياست‌ها و قوانين ابلاغي و عدم وجود نظام ارزيابي دقيق و روزآمد
رويکرد منفعلانه (پاسخ به کنش ـ تهديد)، به جاي رويکرد فعال و بهره‌برداري از توانايي‌ها و ظرفيت‌ها
نگرش نامناسب و ناشي از عدم اعتماد به نفس به آموزش، تبليغات، ارتباطات، انتشارات و تحقيقات
سخت‌گيري و ديوان‌سالاري چشمگير در فرايندهاي صدور مجوز
به منظور مشاهده متن کامل گزارشات؛ خواهشمند است، اقدام به عضویت در «شبکه نظام نوآوری فرهنگی» سامانه فرمایید.