صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

نگاشت نهادي محصولات و صنایع فرهنگی


نگاشت نهادی وضع موجود محصولات فرهنگي و شناسايي قوت‌ها و ضعف‌هاي چرخه نوآوري آنها در چارچوب نظام نوآوري محصولات فرهنگي (تحليل کارکردی و تحليل نهادی)، يكي ديگر از الزامات تدوين سند نظام نوآوری محصولات فرهنگی است. خروجي اين فعاليت، شناسايي قوت‌ها و ضعف‌هاي چرخه نوآوري صنايع فرهنگي و علل ايجاد آن‌ها به لحاظ ساختاری و کارکردی می باشد تا بتوان حلقه های مفقوده به کمک نهادسازی و یا شبکه سازی نهادهای موجود و سایر موارد را جستجو نمود و  بدین ترتیب، قوتها را تقویت و موانع را حذف نمود.
چارچوب تحلیل نگاشت نهادی، مدل نظام نوآوری صنایع فرهنگی می باشد که این مدل از طریق مطالعات کتابخانه ای، تجربیات سایر کشورها و همچنین مطالعات میدانی استخراج یافته است(شکل ذیل). 


به منظور انجام این طرح، اقداماتی چون، طراحی سوالات ویژه، شناسایی خبرگان به منظور مصاحبه، تکمیل پرسشنامه، و برگزاری پانلهای تخصصی مربوط به هر حوزه از صنایع فرهنگی، در حال انجام می باشد که برخی از تحلیلهای انجام شده در حوزه ی صنعت اسباب بازی و صنعت نشر، در ذیل آمده است و تحلیلهای مربوط به سایر شاخه ها به تدریج تکمیل می گردند و به مجموعه ذیل اضافه می شوند:

به منظور مشاهده متن کامل گزارشات؛ خواهشمند است، اقدام به عضویت در «شبکه نظام نوآوری فرهنگی» سامانه فرمایید. 
 
1. نگاشت نهادی حوزه اسباب‌بازی

 نمودار تار عنکبوتی نگاشت نهادی حوزه اسباب‌بازی

2.   نگاشت نهادی حوزه نشر
نمودار تار عنکبوتی نگاشت نهادی صنعت نشر

 
3. نگاشت نهادی حوزه‌ی  بازی‌های رایانه‌ای