صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

دبیرخانه کارگروه


دبیرخانۀ کارگروه، از ارکان محوری کارگروه نظام نوآوری فرهنگی به شمار می رود که امور برنامه ریزی، هماهنگی، پشتیبانی، مستندسازی، مطالعاتی، تنظیم دستور جلسه مانند تهیه پیش نویس سند با استفاده از مجموع نظرات دریافتی از شبکۀ خبرگان به منظور ارائه در جلسات کارشناسی و کارگروه و سایر فعالیت ها که در شکل زیر اشاره گردیده را برعهده دارد. همچنین به موازات، اقدامات ترویجی در راستای درگیری شبکۀ ذینفعان به منظور تقویت سند و  تسهیل در پیاده سازی آن، توسط دبیرخانه در حال انجام می-باشد.
بعلاوه، دبیرخانۀ کارگروه، الگو و برنامه ریزی منسجم، یکپارچه و هدفمند با رویکردی چابک و تعاملی، در راستای تدوین سند را تعریف نموده است؛ که دو شکل زیر به ترتیب نمایانگر الگوی تدوین سند و زمانبندی اجرای آن توسط تیم پشتیبان(مجریان پروژه ها) و کارگروه کارشناسی و اصلی می باشد:

pic4-(2).JPG

pic5-(1).JPG