صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

کارگروه اصلی


كارگروه نظام نوآوري در حوزه‌ی‌فرهنگي به دستور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه سال 1392 تشکیل شد. این کارگروه‌ مي‌كوشد تا امكان شكل‌گيري، تداوم و تقویت شبکه‌ی ضعیف نظام نوآوري در صنايع فرهنگي ايران را فراهم آورده، تمهيدات لازم براي تبديل ايده، دانش و ميراث فرهنگي بومي به كالاها و محصولات فرهنگي را مهيا كند. شكل‌گيري نظام نوآوري صنايع فرهنگي مستلزم نگاه سيستمي به تمامي بازيگران، نهادهاي اصلی و واسطي است كه به نحوي در اين زمينه فعاليت دارند و چرخه علم، فناوری و نوآوری به کمک هنر و علوم انسانی را تکمیل می‌کنند.
کارگروه اصلی محور کلیدی در ساختار کارگروه نظام نوآوری فرهنگی است که ماموریت آن تدوین سند نظام نوآوری محصولات فرهنگی، می باشد. جلسات کارگروه، براساس برنامه کلان صورت گرفته در راستای تدوین سند،  به صورت منظم با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف اجرایی، متخصصین نظام نوآوری و صاحبنظران و فعالان حوزه محصولات فرهنگی،  تشکیل می شود. لازم به ذکر است که سلسله موضوعات جلسات و گروه های پشتیبان براساس یک مدل و برنامه ریزی منسجم، یکپارچه و هدفمند با رویکردی چابک و تعاملی، در راستای تدوین سند تعریف گردیده است. اهم اقدامات در دست اجرای کارگروه، مطالعه و تنظیم ادبیات نظام نوآوری صنایع فرهنگی؛ تحلیل اسناد فرادست فرهنگی، صنعتی و  اقتصادی مرتبط با حوزه صنایع فرهنگی، اصول و ارزش های بنیادین، تحلیل ذینفعان، روندیابی، بررسی نگاشت نهادی موجود، طراحی نگاشت نهادی مطلوب بر اساس چشم انداز، اهداف، شاخص ها، راهبردها و اقدامات مبتنی بر چارچوب نظام نوآوری صنایع فرهنگی می باشد.
کارگروه تاكنون جلسات متعددی با حضور اساتید و خبرگان حوزه‌ی فرهنگ و نوآوری و  نشست تخصصي با حضور انديشمندان و فعالان و مسؤولان اجرايي صنايع فرهنگي برگزار نموده و به دستآوردهای بسیار مهمی دست یافته است. از جمله دستآوردهای بسیار مهم کارگروه در سال 1392 گنجاندن مبحث نظام نوآوری فرهنگی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور می‌باشد. با توجه به مطالعاتی که در سال 1392 در کارگروه نظام نوآوری در حوزه‌ی فرهنگی صورت گرفت، مبحث نظام نوآوری فرهنگی با پیشنهاد کارگروه و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک اقدام ملّی در بخش راهبردهای کلان 9 نقشه مهندسی فرهنگی لحاظ شد. مبحث نظام نوآوری به صورت «طراحی و استقرار نظام ملّی نوآوری فرهنگی از طریق ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با تولید و ارائه محصولات فرهنگی، حمایت از مراکز ایده‌پردازی، تحقیق و توسعه سازمان‌ها و نهادهای تولید علم، فنآوری فعال در ارائه محصولات فرهگی مطابق با نیازها و مقتضیات روز کشور و حمایت از فنآوری محصولات فرهنگی با تأکید بر حمایت پولی و مالی، تغییر رویه‌های گمرکی مرتبط با صادرات و واردات محصولات فرهنگی و برنامه‌ریزی برای تقویت و گسترش بازارهای داخی و خارجی محصولات و خدمات فرهنگی کشور» در نقشه مهندسی فرهنگی گنجانده شد.
حضور فعالان حوزه‌ی سینما، موسیقی، اسباب بازی، مُد و لباس در جلسات کارگروه و تحلیل محتوای صحبتها،  بر فقدان شبکه‌ی منسجم بین نهادهای دینی، دانشگاه، صنعت و بازار صحه گذاشت و راهکارهایی در این خصوص در طول جلسات پیشنهاد گردید. همانطور که ذکر گردید، این راهکارها در قالب اجزای سند نظام نوآوری حوزه فرهنگی در حال بررسی است، بدین معنا که تدوین اصول و ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف کلان، شاخص‌ها، سیاست‌های راهبردی، اقدامات مجری‌پذیر و نگاشت نهادی سند در دستور کار کارگروه، قرار گرفته و در این خصوص پروژه‌های مطالعاتی و میدانی تعریف شده تا پشتوانه ای برای اجزای سند باشند.
لازم به ذکر است که اخبار کلیه جلسات کارگروه در بخش اخبار سامانه قابل مشاهده می باشد.
همچنین، دو شکل زیر به ترتیب نمایانگر الگوی تدوین سند و زمانبندی اجرای آن توسط تیم پشتیبان(مجریان پروژه ها) و کارگروه کارشناسی و اصلی می باشد
pic4-(2).JPG
pic5-(1).JPG