صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ماموریت کارگروه


با اعتماد به فضل الهی و به دستور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه نظام نوآوری (محصولات) فرهنگی، در اردیبهشت ماه سال 1392، تشکیل گردیده است.

هدف و ماموریت اصلی کارگروه
هدف و ماموریت اصلی کارگروه، اجرایی نمودن اقدام ملی 20 از راهبرد کلان 9 سند نقشه مهندسی فرهنگی، به شرح ذیل می باشد.
20.  طراحي و استقرار نظام نوآوري فرهنگي ازطريق:
20-1- ايجاد هماهنگي بين سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با توليد و ارائه محصولات فرهنگي و حمايت از مراكز ايده‌پردازي، تحقيق و توسعه سازمان‌ها و نهادهاي توليد، علم و فناوري فعال در ارائه محصولات فرهنگي مطابق با نيازها و مقتضيات روز كشور؛(2، 4، 6، 8، 9،10 و11)
20-2- حمايت از فناوري صنايع و محصولات فرهنگي با تأكيد بر حمايت پولي و مالي، تغيير رويه‌هاي گمركي مرتبط با صادرات و واردات محصولات فرهنگي و برنامه‌ريزي براي تقويت و گسترش بازارهاي داخلي و خارجي محصولات و خدمات فرهنگي كشور. (2، 4، 6، 8، 9، 10و 11)
به تعبیری دیگر، تقویت و ساماندهی شبکه نظام نوآوری محصولات فرهنگی در قالب توجه به مقوله دانش، فناوری و نوآوری در حوزه فرهنگی به عنوان زیرساختی ترین موضوع در تحول فرهنگی جامعه، ساماندهی و بهبود سیاست‌ها، سازوکارها و فرایندهای حاکم بر نوآوری در حوزه صنایع و محصولات فرهنگی، تقویت قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای حال و آینده در حوزه صنایع و محصولات فرهنگی، بهبود زیست‌بوم و ارتقای فرهنگ نوآوری در حوزه صنایع و محصولات فرهنگی، تحریک، حمایت، تشویق و تسریع تبدیل مفاهیم و ایده‌ها (بومی، اسلامی و ایرانی) به مصنوعات و کاربردهای نوآورانه قابل عرضه به بازار و ارزیابی ظرفیت‌ها‌ و عملکرد نوآوری در سطح ملی در حوزه صنایع و محصولات فرهنگی و طراحی ساز و کارهای لازم به منظور اجرایی شدن آن، توسط نهادها و دستگاههای مسئول، ارائه سیاستهای سیستمی و هماهنگ ساز و ارزیابی نظام نوآوری صنایع فرهنگی از طریق نظام ارزیابی عملکرد یکپارچه نظام نوآوری صنایع فرهنگی، از عمده وظایف کارگروه به شمار می رود.

مسالۀ اصلی کارگروه
مساله کارگروه به عنوان نقطه شروع و حرکت، طی بحث و تبادل نظر در جلسات متعدد در قالب جملات ذیل تعریف گردیده است:
"ناکافی بودن محصولات فرهنگی اسلامی-ایرانی نوآورانه و ناکارآمدی نظام ارائه آن" یا "عدم ساماندهی شبکه نظام نوآوری صنایع فرهنگی در تبدیل دانش و ایده به محصول فرهنگی اسلامی-ایرانی "
 
امید است این مهم به عنوان گامی موثر از جانب لایۀ حاکمیت بتواند در راستای نظام مند نمودن تولید محصولات فرهنگی نوآورانه و ایجاد تفکر سیستم ساز و سیستم بین در بین متولیان امر، به کمک مدل نظام نوآوری به عنوان مدل پیشرفتۀ توسعه، موثر واقع گردد و نوآوری به عنوان راه اصلی مجاری تنفسی نظام تولید محصولات فرهنگی تقویت یابد که اگر این مجاری باز گردد و به عنوان نمونه، ایدۀ هنرمند و دانش محقق به سلامت از لایه های بروکراتیک عبور نمایند و دچار شکست سیستمی نگردند و به سرمنزل مقصود برسند و به تعبیری به محصول تبدیل شوند و مورد استفادۀ مردم واقع گردند، نظام تولید محصولات فرهنگی توسعه خواهد یافت.
بر این اساس، هرآنچه که بین باورها و ارزش های اسلامی–ایرانی( عرصۀ نظر) از یک طرف و محصولات فرهنگی مورد استفادۀ مشتریان (عرصۀ عمل)، قرار می گیرد؛ جزیی از نظام نوآوری محصولات فرهنگی، به شمار می آید.